Traffic Screensaver

Jízdní řády ČSD, ČD a ŽSR

Založeno: 22.4.2002

Doplňky pro MS Train Simulator

Založeno: 21.9.2004

MSTS

Eng/Wag soubory update E499.0!
Aktivity/Jízdní řády
Návody
Screenshoty
Doporučené utility pro MSTS

Obsah

English version

Aktualizace

Úvod
Instalační provozní poznámky
Poznámky k obsahu
Odkazy na obrázky vozidel
Chybějící vozidla
new!
Download
Další kroky
Literatura
Ostatní odkazy
Připomínky, náměty, kontakt
Screenshots

MSTS

Poslední update Traffic: 2.7.2004
Poslední update MSTS: 3.12.2006

 Autor: ZSR

Sekce
Traffic Screensaver 

 

 

Aktualizace:

 

V 4.4 - 2.7.2004

Nainstalováno velké množství vozidel především od Vency a Kubzeho. Instalován scénář EC/IC/mezinárodní R dle GVD 2003/2004 od Kubzeho, kde najdete kompletní řazení těchto vlaků včetně dynamických popisek trasy. Zcela přepracována vozidla pro scénáře 1946 a částečně 1956 - stará vyřazena nahrazena novějšími kresbami. Další pozadí krajin od Jany Kalousové. Zavedena sekce Chybějící vozidla na webu.

V 4.3 - 15.2.2004

Přidána pozadí krajin od Jany Kalousové. Zcela přepracován systém střídaní pozadí pro zvýšení pestrosti a přidána další pozadí. Doplněny všechny chybějící vlaky EC/IC/SC dle GVD 2002/2003 dle Zelpage do zvláštního scénáře, navíc se u každého vlaku v tomto scénáři objeví při průjezdu popiska obsahující číslo vlaku, název vlaku, celou trasu a trasu relevantní pro dané řazeni. El. vedení zcela nahrazeno verzí od Kubzeho - nyní tedy české. Nyní kompatibilita pouze s verzí 4 Trafficu.

V 4.0 - 15.1.2004

Uvedena kompatibilita s Traffic Screensaver verze 4 při zachování kompatibility s verzí 3. Zakomponovány Kubzeho reálné EC/IC/SC soupravy dle GVD 2002/2003 (budou dále rozšiřovány) včetně specielního jízdního řádu, ve kterém jezdí pouze tyto vlaky. Dále přidány nové budovy od Jindřicha Kalouse. Opravena chyba v generování pozadí s parními lokomotivami. Rok 1946 obsahuje nyní také plnohodnotné pozadí a popředí.

V 3.7b – 29.12.2003

Přidán popis animací semaforů a závor – viz Download

V 3.7a - 28.12.2003

Přidán návod „Jak snížit verzi Trafficu z 4.x na 3.9.1“ – najdete jej v Readme.txt v archivu ts391.zip. Změna emailové adresy – nyní zsr@centrum.cz

V 3.7 - 27.12.2003

Zcela změněn systém pozadí a popředí. Implementovány dostupné drážní stavby a budovy. Černé pozadí nahrazeno nebem. Zatím stále kompatibilní jen s Traffic Screensaver verze 3.9.1 (ke stažení v odkazech níže) – bude opraveno v blízké budoucnosti.

V 3.5 - 15.3.2003

Všechny scénáře již obsahují pozadí a pohyblivé elementy. Implementováno mnoho nových vozidel (např. kompletní 852/853/854 od Kubzeho, parní lokomotivy a nákladní vagóny od Vency, posunovač od Nexuse a pomeranče od Ladislava Zemana). Dále je přepracovaný kód generování vozidel, který je systematičtější a stručnější. Pro zjednodušení downloadu je knihovna rozdělena na 9 částí a v budoucnu již bude nutné vždy stahovat jen poslední updatovaný díl.

Knihovna nyní obsahuje 4826 obrázků.

V 3.0 - 22.12.2002

Scénáře 1995 a 2002 doplněny o pozadí. Pro roky 1995 a 2002 implemetovány pohyblivé závory a blikající světla na přejezdech ovládané projíždějícími vlaky. Mírné vylepšení generování nákladních vlaků

Výzva autorům obrázků: nepoužívejte černou barvu RGB 0,0,0 pro kreslení vlastních vozidel, ale pouze pro pozadí, aby bylo možno umísťovat obrázky do pozadí tratí - jinak je skrz vozidlo toto pozadí vidět! Týká se především parních lokomotiv a všeobecně podvozků vozidel. Pro scénáře, kde jezdí parní lokomotivy, dnes prakticky nelze implementovat pozadí.

V 2.2 - 15.10.2002

Doplněna kontejnerová doprava, pečlivě doplněna a protříděna všechna vozidla, tak aby byly používány jen moderní obrázky a byly  správně průhledné pro budoucí implementaci pozadí. Implementován nový model generování nákladních souprav

Jízdní řády Víta Bukače - 23.9.2002

Vit Bukač mi zaslal vlastní jízdní řády – rozbalte soubor BukacVit.zip do vybraného adresáře, vyberte stocklist cd.stk a ini soubor, který se v tomto zip souboru nachází a spusťte.

V 2.1 - 18.8.2002

Všechny scénáře upgradovány na verzi 2, zcela změněn model generování osobních souprav na základě Kubzeho připomínek, české semafory, animované otvírací dveře (inspirace pro autory vozidel: vyzkoušejte vývojový scénář v roce 2002 Provoz na koridoru - Oteviraci dvere.ttt), použitá vozidla protříděna a doplněna

V 2.0 - 7.7.2002 - Ve scénářích 1946 a 2002 využita nova funkcionalita Trafficu (GROUP, SECTION) - pro roky 1946 a 2002 najdete v příslušných adresářích nove jízdní řády All scenarios (střída náhodně na obrazovce všechny scénáře) a All Groups (střídá náhodně všechny koleje s jejich provozem, které jsou v daném roce k dispozici), ve scénáři 1946 jezdí parní lokomotivy pozpátku a při zastavování bez kouře, přidáno množství nových vozidel

V 1.6 - 23.6.2002 - Rozšíření vozidel - ve spolupráci s Kubzem řada 242 v 6 variantách v letech 1988, 1996 a 2002, loko 151 001 v barvách CEZ ve variantách od Ice-beara a Kubzeho v roce 2002 a motorové vozy v roce 1988

                                                

V 1.5 - 12.6.2002 - Přidán rok 2002


 

 


19.5.2002 - Přidán rok 1995


 


07.05.2002 - Přidán rok 1988, drobné opravy, přidání barevných variant řady 720


29.04.2002: Nový scénář rok 1976/ Provoz 1976 5R Scenario 17esn.ini – Styková stanice 3kV/25kV, využití nového příkazu M=ECHANGE

25.04.2002: Oprava chyb v souborech Downloadu

22.04.2002: Start

Úvod

Tato stránka slouží pro publikaci Jízdních řádů ČSD/ČD/ŽSR pro program Traffic Screensaver.

Jednotlivé scénáře zachycují skladbou lokomotiv a vagónů (včetně jejich nátěrů) provoz ve vybraném roce. Pro každý rok je k dispozici několik scénářů a navíc jeden scénář obsahující veškerý provoz.

 1946 - Poválečná obnova

 1956 - Vrchol páry

 1961 - Počátek elektrifikace

 1966 - Nástup nových trakcí

 1976 - Ústup parní trakce

 1986 - Nové barevné schéma hnacích vozidel

 1995 - Samostatné ČD/ŽSR

 2002 - Dnešní dráhy

 

Instalační a provozní poznámky:

  1. Instalujte Traffic Screensaver buď 3.9.1F nebo nejméně 4.2.21F (nejnovější verze na stránkách autora http://traffic.ini.hu). Současné Jízdní řády jsou kompatibilní jak s verzí 3 tak s verzí 4 (doporučuji z důvodu rychlosti). Do budoucna plánuji přechod na nové možnosti verze 4.
  2. Pokud upgradujete Jízdní řády ČSD, ČD a ŽSR, vymažte předchozí instalaci smazáním podadresáře CSD v adresáři TRAFFIC (TRAFFIC\CSD\)
  3. Rozbalte soubor JR.ZIP do adresáře, do kterého jste instalovali Traffic Screensaver (typicky C: PROGRAM FILES\TRAFFIC) - automaticky se vytvori podadresar CSD
  4. Rozbalte soubory knihoven vozidel csdallxxx.zip do podadresare CSD (musi byt ve stejnem adresari jako katalog vozidel soubor csdall.stk
  5. Spusťte Traffic Screensaver v režimu CONFIGURATION
  6. V roletovém okně "Stock list definition file name:" vyberte v podadresáři CSD soubor CSD.STK (TRAFFIC\CSD\CSD.STK)
  7. V roletovém okně "Timetable file name:" vyberte v podadresáři CSD\SCENARIOS\Vámi vybraný rok soubor jízdního řádu *.INI (TRAFFIC\CSD\SCENARIOS\ROK\*.TTT)
  8. Spusťte kliknutím na tlačítka Test in: Window/Screen

Poznámky k obsahu:

 

 

Chybějící vozidla:

Zde najdete inspiraci pro tvůrce vozidel do Trafficu. Vybral jsem ta chybějící vozidla, která považuji za rozšířená či zásadní a která buď neexistují pro Traffic nebo o nich nevím. Předem děkuji za upozornění, pokud jsem nějaké přehlédl a samozřejmě za celou obec uživatelů Trafficu a JR CD dík těm autorům, která tato vozidla nakreslí a dají mi vědět (pro některá vozidla mám digitální výkresy včetně barevných schémat - v případě zájmu mě kontaktujte na mém mailu).

 

Parní lokomotivy

354.7 - vůbec

455.2 - vůbec

456.1 - vůbec

459.0 - vůbec

476.1 - Papoušek 1. serie

486.0 - jen starý nekvalitní obrázek

486.1 - vůbec

498.0 - jen nízká kvalita (malé i velké kouřové plechy)

555.0 - vůbec

555.1 - vůbec

555.3 - vůbec

 

Elektrické lokomotivy

- 120, 121, 122, 123, 140, 141, 180, 181, 182, 183 - unifikovaný nátěr (zelená, tlustý žlutý pás okolo celé lokomotivy), ČD i ČSD

- 141 - bez žlutého pruhu, ČD i ČSD

Motorové vozy

- 810, 820, 830 - unifikovaný nátěr (vínová, tlustý žlutý pás okolo celého vozu)

 

Download:

Jízdní řády  ČSD, ČD a ŽSR / Timetables ČSD, ČD a ŽSR

Knihovna vozidel / Vehicles library

csdall001.zip  - 13.3.2003

csdall002.zip  - 13.3.2003

csdall003.zip  - 13.3.2003

csdall004.zip  - 13.3.2003

csdall005.zip  - 13.3.2003

csdall006.zip  - 13.3.2003

csdall007.zip  - 13.3.2003

csdall008.zip  - 27.8.2003

csdall009.zip  - updated – 2.7.2004

csdall010.zip  
csdall011.zip  - new – 2.7.2004

csdall012.zip  - new – 2.7.2004

 

 

Jízdní řády v4.0 / Timetable files

JR.zip  - new – 2.7.2004

 

Traffic Screensaver v3.9.1F včetně návodu na snížení z verze 4.x / including notes How to downgrade from version 4.x

 ts391.zip

 

Popis animací semaforů a závor / Description of animations

Animace.zip

 

 

Ostatní jízdní řády / Other timetables

Jízdní řády Jiřího Vaňka – GVD 2001/2002

Jízdní řády Víta Bukače

Další kroky:

 Doplnění návěstidel a další infrastruktury od Kubzeho a její oživení

 Vytřídění vozidel – odstranění starých modelů

 Doplnění pozadí

 Doplnění popisu vozidel v souboru CSD.STK

Literatura:

 Antonický, S., a kol., Železniční provoz, Nadas, 1983

 Bittner, J., a kol: Malý atlas lokomotiv 2001, Gradis Bohemia, s.r.o., 2001

 Bek, J., Atlas lokomotiv - lokomotivy z let 1910 -1918, Nadas, 1980

 Bek, J., Atlas lokomotiv - lokomotivy z let 1918 -1945, Nadas, 1982

 Bek, J., Atlas lokomotiv - lokomotivy z let 1945 -1958, Nadas, 1982

 Bek, J., Janata, J., Časopis ABC, Technický atlas ABC - Železnice, 1972-1980

Ostatní odkazy:

 Želpage - nátěry vozidel, řazení vlaků

Připomínky a náměty, kontakt:

 zsr@centrum.cz

Screenshots:

 1946

 1956

 1961

 1966

 1976

 

Sekce
MS Train Simulator

 

- Eng/Wag soubory

Důvodem pro zřízení této stránky je sdílení zkušeností při přípravě souborů Eng a Wag, které popisují jízdní vlastnosti vozidel v MSTS. Celkově považuji tuto oblast za doslova neoranou – stažená vozidla nejde často spřahovat nebo odbrzdit, jejich jízdní vlastnosti jsou buď zcela mimo realitu nebo v lepším případě kopírují základní vozidla v MSTS (310, Scotsman, GP38, SD40, Acela, ...).

Dnes je tedy k dispozici velmi široké množství výborně vymodelovaných vozidel ČD, ČSD, ŽSR a ŽSSK, ale jen málokteré se blíží svých chováním reálnému vzoru. Obecně mají zcela ideální vlastni a navíc disponují dvakrát až třikrát větším výkonem než ve skutečnosti. Pustil jsem se do práce, protože tuto situaci považuji v MSTS komunitě za neřešenou.

Zde najdete výsledky mých testů – vozidla s těmito Eng/Wag soubory pečlivě testuji a snažím se o co nejpřesnější zobrazení reality podle dostupné literatury. Přesto se může stát, že v souboru může být nepřesnost či chyba – prosím o upozornění na můj email.

Vítám samozřejmě každý komentář – je jediný způsob jak postoupit dál.

Copyright: Všechny vystavené soubory lze volně používat komerčně i nekomerčně.
Zakazuji jejich samostatné umísťování ke stažení na Internetu i přímé linkování souborů, umístěte prosím odkaz na tuto stránku.
Povoluji použití Eng/Wag souborů v distribuovaných modelech s podmínkou uvedení autorství Eng/Wag souboru v Readme („Eng/Wag fiel modified/created by ZSR – http://csd.webzdarma.cz).
Předem děkuji za dodržování Copyrightu.

Technická poznámky:
- Nastavení Zvuku a Cabview si nastavte sami podle vašich preferencí nebo podle puvodniho modelu (2x Sound ( ...neco... ) v sekci Wagin i Engine a 1x CabView ( ...neco... ). V Eng je puvodní nastavení.
- v souborech neměním umístění světel
- Tlak brzdového potrubí nastavuji u všech vozidel stejně: 5 barů v potrubí, 10 barů v hlavním rezervoáru (podle předpisů ČD)
- Parní lokomotivy testuji bez AI topice – páru si dělám sám

 

Download všech souborů zde.

Aktualizace:

3.12.2006

ČSD E499.005 pro BP Trainset

V tomto archivu najdete:

Novy eng verze 1.56 na Bobinu, ve kterem jsem se pokusil priblizit realu, jak to bylo mozne.
Eng je urcen pro BP trainset.
Kdo bude mit zajem, prosim vyzkousejte a dejte mi feedback.

Download E499.005

Instalace:

- zazalohujte si v BP trainsetu eng, sd a cvf soubor (kabina) a nakopirujte do prislusnych adresaru tento eng.
- oproti puvodni kabine jsem dodelal ampermetry

Charakterisitka modelu:

- spravna proudova charakteristika dle realu
- vykonova charakterisitka priblizujici se realu (realna charakteristika neni zcela hyperbolicka, vykon realneklesa od 3500kW pri tazne sile 268kN az k cca. k 2000kW a 60kN pri vykonovem volici na 100% (VI. shunt)). Tento pokles je castecne realizovan

 

29.12.2004

ČSD 555.0008, 213, 259 – Update
ČSD 434.1100, 434.1103 – Update
ČSD 477.014, 477.043 (Nova), 477.056 , 477.059 – Update
- Nastaven realisticky parametr IdealFireMass, díky čemuž jsem musel přepracovat celý kotel. Výsledek stojí za to – musíte se činit s lopatou a zároveň si pečlivě hlídat, aby vám nestydl oheň. Pocit z jízdy a topení je perfektní.
- Vše pečlivě otestováno na okruhu a na Vysočině, max. výkon nastaven se zavřenými přikládacími dvířky
- Realisticky rovněž nastavena dmychavka – používejte ji jen se zavřeným regulátorem!
- Hlídejte si množství uhlí v kotli a teplotu ohně – použijte kabinu, která to umožňuje, pro starší lokomotivy kabinu z 375.0, pro novější Einheitscab v2. Vyhnete se požití Head-up displeje (ten se obvykle v praxi nevyskytuje).

 

2.12.2004

Všechna vozidla – prosím updatujte si!

- Brzdy seřízeny podle Jacka (http://modely-tt.wz.cz/)

 

ČSD M262.026, 45, 53, ČSD 830.007, ČD 830.076, 90 – motorový vůz (dcsdm2622x.rar, csd-m262-0053.zip, csd830-007.zip)
- Reálná data k dispozici a zapracována

- tření dle Realmuta - valivá ložiska

- seřízeny brzdy
- opravena spřáhla

 

 

ČSD 555.0008, 213, 259, tendry 930.2213, 269 – parní lokomotiva (dcsd55503x.rar)
- Oblíbený Scotsman nahrazen novým strojem

- Reálná data k dispozici a zapracována

- Výkon 1216 kW  nastaven novým způsobem – měřením na reálné zátěži
- Reálná spotřeba vody/páry

- brzda včetně controlleru Westinghouse-Knorr

- tření dle Realmuta (kluzná ložiska)

- seřízeny brzdy a kompresor

 

ČSD 477.056 – parní lokomotiva (dcsd477056.rar)

- Další kus

 

ČSD 434.1100, 434.1103, tender 516.0 (ts4340.rar) - parní lokomotiva
- update výkonu podle nové metodologie měření na zátěži

 

ČD Bix – motorový přípojný vůz (dbix.rar)
- Reálná data k dispozici a zapracována

- opravena hmotnost

- tření dle Realmuta (valivá ložiska)

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

ČD Da – služební vůz (Rybak_Dsd_F.rar)
- Reálná data k dispozici a zapracována

- opravena hmotnost

- tření dle Realmuta (valivá ložiska)

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

ČD Ibops – chladící vůz (dcsdl.rar)
- Reálná data k dispozici a zapracována

- opravena hmotnost

- tření dle Realmuta (valivá ložiska)

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

ČSD Zz – nákladní vůz (dzz.rar)
- Reálná data nemám k dispozici - ponechány původní

- opravena hmotnost

- tření dle Realmuta (kluzná ložiska)

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

ČSD Iacqs, L, LP – nákladní vůz (dcsdl.rar, dcsdlp.rar)
- Reálná data k dispozici a zapracována

- opravena hmotnost

- tření dle Realmuta (valivá ložiska)

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

ČSD G – nákladní vůz (dcsdg.rar)
- Reálná data nemám k dispozici - ponechány původní

- tření dle Realmuta (kluzná ložiska)

- nastavena adheze

- seřízeny brzdy
- opravena spřáhla

 

ČSD Paov – nákladní vůz (dcsdpaov.rar)
- Reálná data k dispozici a zapracována

- opravena hmotnost

- tření dle Realmuta (valivá ložiska)

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

 

1.10.2004

ČSD 477.014, 477.059 (dcsd477014.rar nebo CSD_477_014.zip, CSD_477_59.zip) – parní lokomotiva - Update

- Drobné opravy

- Zapracováno osvětlení hlavního reflektoru od autora modelu Holgera Maasse

 

ČSD 434.1100, 434.1103, tender 516.0 (ts4340.rar) - parní lokomotiva

- Oblíbený Scotsman nahrazen novým strojem

- Reálná data k dispozici a zapracována

- Výkon 820 kW, 1400t, 40x Vut s piskem, max dosažená rychlost 54 km/h

- Opravena obě spřáhla (nešlo připojit soupravu)

- brzda včetně controlleru Westinghouse-Knorr

- přehřívač páry

- strhávání vody do válců - s regulátorem pracujte opatrně, pouze jeden parní dóm způsobuje u této serie náchylnost k strhávání vody do válců

- oba injektory na živou páru spotřebovávají páru

- tření dle Realmuta (kluzná ložiska)

- seřízeny brzdy a kompresor

- při jízdě pozpátku dodržujte max. rychlost 50 km/h

 

ČSD Bai (z CD Vysocina) – osobní vagón

- Reálná data k dispozici a zapracována

- opravena hmotnost

- tření dle Realmuta (valivá ložiska)

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

 

ČSD DFa8 - služení/poštovní vagón

- Reálná data nemám k dispozici - ponechány původní

- tření dle Realmuta (kluzná ložiska)

- nastavena adheze

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

 

ČSD ABa, Ca Hecht (skin csd_hecht.zip, model hechte.zip (MadMike, www.madmike.de, www.the-train.de) - osobní vagón

- Reálná data nemám k dispozici - ponechány původní

- tření dle Realmuta (valivá ložiska)

- nastavena adheze

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

ČSD Vut, Vtp - 3 varianty každý (tsvut.rar, tsvtp.rar) - nákladní vagón

- Reálná data nemám k dispozici - ponechány původní

- tření dle Realmuta (kluzná ložiska)

- nastavena adheze

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

ČSD Ce, Dsd, F, ČD Da Rybák (Rybak_Dsd_F.rar, Rybakbeta.rar) - osobní a služební vagóny

- Reálná data k dispozici a zapracována

- opravena hmotnost

- tření dle Realmuta (kluzná (Ce) nebo valivá ložiska (Dsd, F, Da))

- nastavena adheze

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

 

ČSD SpV - (tsspv.rar) - služební vagón pro nákladní vlaky

- Reálná data nemám k dispozici - ponechány původní

- tření dle Realmuta (kluzná ložiska)

- nastavena adheze

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

ČSD R Kralupy - (dcsdrkralupy.rar) - nákladní vagón

- Reálná data nemám k dispozici - ponechány původní

- vytvořena varianta prázdný/plný

- tření dle Realmuta (kluzná ložiska)

- nastavena adheze

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

 

21.9.2004

 

ČSD 477.014 (dcsd477014.rar nebo CSD_477_014.zip) – parní lokomotiva

- Scotsman nahrazen nově vytvořeným strojem (u rakouské verze dokonce včetně vakuové brzdy a tlakových ventilů kdesi uvnitř budky díky rozdílné délce kotle!!!)

- Reálná data k dispozici a zapracována

- správně nastavený výkon (1590 kW, 800 t vlak čtyřnápravových vozů na rovině rychlostí 96 km/h)

- opravena chyba přikládání uhlí

- funkční přední spřáhlo

- brzda včetně controlleru Westinghouse-Knorr

- přehřívač páry

- strhávání vody do válců (jen mírně)

- injektory spotřebovávají páru

- adheze tříválcového stroje

- tření dle Realmuta (valivá ložiska)

- správně umístěný přetlakový ventil a houkačka

- správně umístěné ventily na válcích (otevřeny při rozjezdu)

- seřízeny brzdy a kompresor

 

ČSD Cai (dcai.rar) – osobní vagón

- Reálná data k dispozici a zapracována

- opravena hmotnost

- tření dle Realmuta (valivá ložiska)

- nastavena adheze

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

ČSD Bpjo (dcsdbpjo.rar) – ucelená souprava patrových vozů

- Reálná data k dispozici a zapracována

- opravena hmotnost

- tření dle Realmuta (valivá ložiska)

- nastavena adheze

- seřízeny brzdy

- opravena spřáhla

 

 

Aktivity/Jízdní řády

Jízdní řády pro MSTS - Trať Vysočina - download

 

Aktualizace:

29.12.2004  - Vysočina JŘ verze 1.25
- Přidán těžkotonážní vlak plných cisteren z Kralup do Ostravy (2x555.0, 2600t, 830m) a prázdný zpět
- Odladěny chyby, už by se nemělo nikde objevit nekonečná červená

2.12.2004  - Vysočina JŘ verze 1.20
- Start

Co je jízdní řád:

- Aktivita, která popisuje delší časový úsek (např celý den, dopoledne, odpoledne) na vybrané trati a pohybuje se v ní více (desítky až stovky vlaků)

- Jízdní řád se drží vybrané epochy

- Jako uživatel si pak vyberete ten vlak, který se vám líbí a jdete "do služby"

- Pohybujete se v systému, kde různé vlaky jedou od někud někam, v systému, kde existují dopravní směry a pokud máte více invence, můžete zobrazit i oběh lokomotiv a vozů

 

Proč Jízdní řád:

1) Není příliš zábavné vytvořit si aktivitu, ve které přesně víte, že na 23 km potkáte protijedoucí nákladní vlak

2) Vytvoření aktivity typicky zabere více času, než čas strávený jízdou

3) Tvůrci MSTS připravily aktivity pro mnohonásobné využívání jejich komponent - to, co se jeví jako nesmysl, chaos a nepořádek v jedné aktivitě, je perfektní nástroj v Jízdním řádu

 

Co je Jízdní řád pro Vysočinu:

- Všední den na trati Vysočina 2.0

- 134 vlaků (R, Os, MSp, Pn, Vn, Rn, Mn)

- Období: Epocha IIIb (1950 - 1958) podle modelářské normy NEM801CZ

- Požita technika DRP (Double reverse point) umožňující předjíždění vlaků

 

Co s Jízdním řádem můžete dělat

- Zajet si kterýkoliv z 134 vlaků v různém ročním období za různého počasí

- Každý tento vlak můžete pozměnit (např. různé lokomotivy) a zvýšit pestrost nabídky (musíte dodržovat pouze normy délky)

- Vytvořit si nad Jízdním řádem další např. posunovací aktivity, které zapadají do daného kontextu a které mají pozadí vytvořené běžícím dopravním systémem

-         Pozorovat projíždějící vlaky

 

Tip: New

-         Jeďte s postrkovou lokomotivou! Jak na to?

-         Nastavte vybranou službu jako Player Service a použijte ji jako template (Use as template), pojmenujte ji třeba Player, tím změnu děláte jen do této služby a neničíte si její ostatní požití v jiných časových polohách

-         Umístěte consist této služby za začátek cesty (Path) jako loose consist, dost daleko, aby nekolidoval s vaší lokomotivou při startu, ale dost blízko, aby byl v rámci jednoho návěstního oddílu s vaší startující lokomotivou

-         Nastavte na Player službě (Service) počáteční rychlost 0

-         Upravte Consist v Player Service tak, aby obsahoval jen vaši lokomotivu

-         Spusťte aktivitu – najeďte zezadu na stojící soupravu před vámi, tím začnete ovládat i lokomotivu vpředu, a jeďte!

 

-         Jeďte s druhou lokomotivou (za přípřežní)! Jak na to?
Stejně jako na postrk, jen zaměňte consisty, před vámi na trati bude čekat samotná přípřežní lokomotiva

 

 

Co obsahuje balíček

1) Zapakovanou aktivitu Jízdní řád pro Vysočinu 2.0 Epocha IIIb

2) Všechny Eng soubory v adresářové struktuře tak, jak je Jízdní rad vyžaduje  jsou k dispozici zvlášť jako soubor ZSREng.zip na této stránce výše)

 

Co neobsahuje balicek

1) Textury a S (shape) soubory lokomotiv a vagonů - jsou k dispozici ke stažení na Internetu

2) Zvuky a kabiny lokomotiv a vagonů - jsou k dispozici ke stažení na Internetu

 

Instalace - Pozor! vyžaduje chápáni, zkušenost a znalost fungování MSTS!

1) Rozbalte aktivitu pomoci doubleclicku na soubor s koncovkou APK

2) Do adresare MSTS/Trains/Trainset nakopirujte adresarovou strukturu vcetne Eng a Sd souboru z archivu Loko.zip

3) V pripade, ze uz nektere vozy ci lokomotivy z tohoto archivu mate nainstalovane v jinych adresarich, presunte tyto puvodni mimo adresar MSTS, aby nedochazelo k zamene nazvu. Tento bod muzete take resit radikalne - vsechny lokomotivy a vozy mimo defaultnich zazalohujte - musite ovsem provest cistku v aktivitach a sluzbach, abyste nebyli zasypani hlaskami o chybejich vozidlech. Dalsi a podle mych zkusenosti nejlepsi alternativou je vyuziti utility TrainStore aprace s Loty.

4) Doplnte z archivu na internetu nebo vasich downloadu textury a shape soubory

5) Nastavte si zvuky a kabiny

6) Pokracujte vybereme sluzby, kterou pojedete

 

Použití

1) V tabulce si vyberte, kterou sluzbu pojedete

2) Otevrete Jizdni rad v Activity Editoru

3) Jako Player service nastavte vybranou sluzbu

4) Tuto sluzbu smazte z AI vlaku - Traffic, abyste nedostali chybovou hlasku

5) Projedte aktivitu (aktivity nemaji automaticky konec, jinymi slovy konci, kdyz tedy dojedete do cilove stanice

6) Vratte do AI Trafficu tuto sluzbu, aby vam v souboru AI vlaku nechybela

 

Jak přejedete DRP (Double reverse point)?

-         DRP slouží pro předjíždění různou rychlostí jedoucích vlaků

-         Dojedete k semaforu, na kterém svítí červená tak, abyste přejeli reverse point, který vidíte v Track monitoru

-         Naskočí vám zelená. Pokud zůstává červená, počkáte, až vás předjede vlak, který vás dojel

-         Pokud DRP nepředjede, můžete pozorovat vlaky, které jedou za vámi a budou vás předjíždět až do okamžiku, kdy si řeknete o cestu přejetím DRP

 

Jak byl jízdní řád vytvořen (a jak lze vytvořit jiný)

A) Příprava "nasucho" v Excelu

1) Nadefinoval jsem dopravní směry (co se kam a odkud vozí - cestující a zboží) a frekvenci vlaků za den

2) Změřil jsem délku všech kolejí a nástupišť v Activity Editoru (AE) a připravil normy délek vlaků pro tyto koleje

3) Nadefinoval jsem trasy vlaků ve smyslu odkud kam a po jakých kolejích budou jezdit

4) Nadefinoval jména, která pro ně budu používat v MSTS

5) Nadefinoval jsem normy délek pro definované trasy

6) Nadefinoval jsem časy odjezdů

 

B) Tvorba v MSTS

1) V ConBuilderu jsem vytvořil consisty tak aby odpovídaly definovaným trasám a normám délek

2) V Activity Editoru jsem vytvořil sadu cest (Paths) podle výše uvedeného popisu

3) Nadefinoval jsem služby (consist a path)

4) Služby jsem vložil do Traffic

5) Otestoval jsem v AE

6) Testuji v MSTS

 

 

Popis struktury aktivit v MSTS a vazeb mezi jejich elementy

1) Co je element? Objekt existujici samostatne na harddisku. Tento objekt lze sdilet mezi aktivitami i mezi elementy samotnymi. Zmenou v elemntu se ovlivni chovani ve vsech aktivitach, kde je tento element pouzit

2) Elementy aktivity:

- Aktivita: definuje, kterou sluzbu jede hráč (Player Service), jaké bude počasí, jaké ostatní vlaky budou na trati (Traffic)), obsahuje element Traffic a Service (Player Service), nachází se v adresáří Activities

- Traffic: obsahuje element Service, definuje kdy ktera Service vyjede na trat, nachazi se v adresari Traffic

- Service: obsahuje elementy Consist a Path, definuje pocatecni rychlost a kombinaci Consistu a trasy (Path), nachází se v adresáří Services

- Consist: definuje složení vlaku, nachází se v adresáři Consists

- Path: definuje kudy vlak po trati pojede, nachází se v adresáři Paths

 

- Ještě jednou - pokud změníme Path, budou vlaky jezdit jinudy ve všech Service, Traffic a Activitach, kde je daná Path použita

- Toto mnohonásobné vrstvení umožňuje tyto elementy opakovaně využívat a vytvářet z nich kombinace

 

 

 

 

 

Návody a popisy pro MSTS

 

Obsah:

Adhese (Adhesion)

Jízdní odpor (Friction

Struktura aktivit v MSTS

1) Adhese

 

Adhesni sila = souvinitel treni (ruzny pro sucho, dest, snih) x Adhezni hmotnost

 

- Co budeme potrebovat za data:

1) Pocet hnanych naprav - zname

2) Celkova hmotnost lokomotivy ve sluzbe - dostupne v literature

3) Adhezni hmotnost lokomotivy - dostupne v literature, pokud je pocet hnanych naprav stejny jako celkovy pocet naprav pak celkova hmotnost se rovna adhezni

 

Soucinitel treni v prokluzu dle literatury

vsechny lokomotivy: 0,06

Soucinitel treni pro suchou kolej dle literatury:

dvojcita parni lokomotiva: 0,19

trojcita parni lokomotiva: 0,21

motorova a el. lokomotiva: 0,25

Soucinitel treni pri piskovani dle literatury

vsechny lokomotivy: 0,50

 

V MSTS se pocita (dle Richtera):

Adhesion (k1 k2 k3 k4) - k4 se nepouziva

NumWheels (n) - parametr v sekci wag (prvni cast eng)

Mass (m) - celkova hmotmost ve sluzbe

 

Soucinitel treni v prokluzu: Mpr = k1 x k3 / n

Soucinitel treni v na suche koleji: Ms = k2 x k3 / n

Soucinitel treni piskovani: Mpi = 0,95 * k3 / n

 

Adhezni sila:

 

Fa = Mpr (resp. Ms, Mpi) x m

 

Zde jsou ovsem v MSTS 2 chyby:

 

1) Adhesni sila zavisi neprimo na poctu kol (os)! Tedy cim vic kol/os tim je nizsi adhese a tedy vyssi tendence k prokluzu!

Reseni - i Kuju podvadeji (Acela ma Numwheels (1)), standardne se pouziva pocet hnanych os, v principu zde muze byt prakticky libovolne i necele cislo, ja pouzivam pocet hnanych os

 

2) MSTS pouziva celkovou nikoliv adhesni hmotnost, ktera je predevsim pro parni lokomotivy nizsi.

Reseni: upravime koeficienty

 

Priklad:

555.0

Realita:

Celkova hmotnost: 84,3t = Mass

Adhezni hmotnost: 75,3t - v MSTS se nezadava

 

Adhezni sila v prokluzu = 75,3 * 0,06 = 44,32 kN

Adhezni sila na suche koleji = 75,3 * 0,19 = 140,35 kN

Adhezni sila v prokluzu = 75,3 * 0,5 = 369,35 kN

 

Prevod do MSTS

Ve finale nam musi vyjit tyto hodnoty adhesnich sil, proto experimentovanim v Excelu ziskame:

NumWheels = 5 (toto jsem zafixoval na zacatku, podle skutecnosti - pocet hnanych naprav)

k1= 0,11

k2= 0,36

k3= 2,35

 

Tato cisla vznikla experimentalnim dosazovanim do rovnic:

 

Adhezni sila v prokluzu = 75,3 * 0,06 = 44,32 kN se musi rovnat vypoctu v MSTS: Adhezni sila ve skluzu = Mass (celkova hmotnost) * Mpr = 84,3 x k1 x k3 / 5 = 42,8 kN

Adhezni sila na suche koleji = 75,3 * 0,19 = 140,35 kN = 84,3 x k2 x k3 / 5 = 139,9 kN

Adhezni sila v prokluzu = 75,3 * 0,5 = 369,35 kN = 84,3 x 0,95 x k3 / 5 = 369,3 kN

 

Pouzite koeficienty jsou tedy OK. Teoreticky vypoctene hodnoty se rovnaji hodnotam pocitanym v MSTS.

 

Pripominam:

Soucinitel treni v prokluzu: Mpr = k1 x k3 / n

Soucinitel treni v na suche koleji: Ms = k2 x k3 / n

Soucinitel treni piskovani: Mpi = 0,95 * k3 / n

 

Nastavime tedy:

Adhesion (0.11 0.36 2.35 0)

 

Poznamky:

- Pro lokomotivy, kde pocet naprav hnanych je stejny jako pocet naprav celkovy (typicky dieselove a el. lokomotivy), je adhesni a celkova hmotnost stejna

- V praxi muzeme nastavit NumWheels pro tyto vsechny lokomotivy stejne a pak muzeme pouzivat i jedno nastaveni Adhesion

- Stale mluvime o NumWheels v sekvi wag (horni cast eng souboru

- Doprucuji ale nastavit NumWheels stejne ve wag in eng sekci podle skutecnosti podle poctu hnanych naprav a dopocitat Adhesion pro kazdou loko zvlast

 

2) Friction - jizdni odpor

- pro vypocet parametru pouzivam FCalc2.0. Ten stavi na Davisove rovnici pro pohyb vlaku (k nalezeni napr. v priruckach pro strojvedouci). Myslim, ze je to dobre priblizeni, protoze bere v uvahu vsechny parametry - odpor lozisek, odpor vzduchu, valivy odpor)

 

Screenshots NEW!

 

- JŘ Vysočina (Download zde)

 

 

Doporučené utility pro MSTS

 

TrainStore 3.1 – management vozidel pro MSTS, analýza aktivit, zrychluje významně start MSTS

FCalc2.0 – Výpočet jízdního odporu vozidel pro parametr Friction

ConBuilder – Tvorba consistů, analýza aktivit

EngMod – hromadná editace vybranýh položek ve Wag a Eng souborech ve více vozidlech najednou

WinMerge – editor pro porovnávání dvou textů

SView – náhled vozidel mimo MSTS

ActivityChanger – zaokrouhlování jízdních dob, náhodné generování AI Trafficu

ActivityMaster – automatizovaná záměna vyžadovaných vozidel v aktivitách za vozidla, která máte na vašem HD (eliminace shánění downloadů nebo změna období či vozidlového parku v aktivitě)

SwitchListGenerator – automatické generování posunovacích aktivit

 

 

TOPlist